Arhivă pentru Iulie 2009

Amon

Iulie 29, 2009

Amonsau Amen Zeitate egipteană, venerat ca rege al zei­lor. Este posibil ca, iniţial, Amon să fi fost adorat ca zeitate locală, în Khmun, Egiptul Mijlociu. Cultul său s-a răspân­dit în Teba, unde a devenit patron al faraonilor în timpul domniei lui Mentuhotep I (2008-1957 î. Hr.), fiind identificat cu zeul soarelui, Ra. Reprezentat sub formă umană sau de berbec, ori ambele în acelaşi timp, Amon-Ra a fost adorat alături de zeiţa Mut şi de tânărul zeu Khons. Reforma lui Akhenaton a cuprins şi măsuri împotriva cultului lui Amon, care nu au avut prea mare succes. Cultul lui Amon a fost revitalizat în sec. XIV-XIII î.Hr. In timpul Regatului Nou, Amon a fost inclus într-o triadă, alături de Ptah şi Ra, iar în sec. XI-X î.Hr. a devenit un zeu cu puteri nelimitate, care intervenea în chestiunile de stat, comunicându-şi voinţa prin intermediul oracolelor.

Reclame

alocare de resurse

Iulie 29, 2009

Distribuire a activelor productive, pentru diverse întrebuinţări. Chestiunea alocării resurselor apare atunci când societăţile caută să balanseze resursele limitate (capital, forţă de muncă, teren) în raport cu nevoile diverse şi adesea nelimitatele ale membrilor lor. Printre mecanismele de alocare a resurselor se numără sistemul preţurilor, în economiile de piaţă liberă, şi planificarea guvernamentală, în economiile dirijate de stat sau în sectoarele publice ale economiilor mixte. Scopul este întotdeauna alocarea de resurse astfel încât să se obţină randamentul maxim posibil dintr-o anumită combinaţie de resurse.

opal

Iulie 29, 2009

pink opalVarietate amorfă de dioxid de siliciu hidratat, folosită la realizarea bijuteriilor. Compoziţia sa chimică este ase­mănătoare cu cea a cuarţului, singura diferenţă fiind can­titatea de apă din cele două tipuri de minerale. Opalul pur este incolor, dar impu­rităţile creează o întreagă paletă de culori, de la gal­ben şi roşu până la negru. Opalul negru se întâlneşte foarte rar şi este foarte pre­ţios. Cele mai frecvente sunt varietăţile de opal alb şi roşu cu striaţii galbene, portocalii şi roşii. Unele varietăţi de opal comun sunt folosite pe scară largă ca abrazivi, material izolator şi adaosuri la producerea ceramicii. Opalul se găseşte cel mai adesea în rocile vulcanice, în special în zonele cu un mare număr de gheizere. Cele mai preţioase varietăţi de opal au fost descoperite în Australia. Alte regiuni în care se găsesc opaluri se află în Japonia, Mexic, Honduras, India, Noua Zeelandă şi SUA.

mag

Iulie 29, 2009

Membru al unui clan antic persan, specializat în activităţi de cult. Magii reprezentau o castă preoţească în timpul dinastiilor Seleucizilor, Sasanizilor şi părţilor, iar unele părţi din Avesta provin probabil de la ei. Se presupune că preoţimea era devotată câtorva religii, precum zoroastrismul. Începând cu sec. I d.Hr., forma siriană a cuvântului mag (magusai) era folosită pentru a denumi magicienii şi prezicătorii, mai ales în Babilon. Cât a existat Imperiul Persan s-a făcut o distincţie între magii persani, posesori de cunoştinţe religioase profunde, şi magii babilonieni, deseori consideraţi impostori flagranţi.

Land, Edwin

Iulie 29, 2009

Edwin Land(07.05.1909, Bridgeport, Connecticut, SUA-01.03.1991, Cambridge, Massachussets)  Inventator şi fizi­cian american. A studiat pentru scurt timp la Universitatea Harvard, după care a contribuit la fondarea Laboratoarelor Land-Wheelwright din Boston (1932). Interesat de polariza­rea luminii, în anul 1932 a realizat polarizatorul (pe care l-a numit Polaroid), pentru care a sugerat numeroase aplicaţii. Până în 1936, Land începuse să folosească tipurile de mate­rial Polaroid la ochelarii de soare şi la alte echipamente optice. Ulterior a fost folosit pentru filtre fotografice şi alte aparate optice. În 1937, Land a fondat Polaroid Corp., în Cambridge, Massachusetts. În 1947, a demonstrat folosirea aparatului de fotografiat Polaroid Land, care producea o fotografie prelucrată în 60 de secunde, considerat o ade­vărată revoluţie în domeniu; a introdus filmul Polaroid color în 1963. Preocuparea sa pentru lumină şi culoare a condus la o nouă teorie despre percepţia culorii. A primit peste 500 de brevete.

KGB

Iulie 29, 2009

în  rusă Komitet Gosudarstvennoi Bezopasnosti (Comitetul pentru Securitatea Statului)   Agenţie sovietică ce avea ca obiect spionajul, contraspionajul şi securita­tea internă. Era descendenta agenţiei anterioare Ceka, ce fusese înfiinţată în 1917 pentru a investiga contrare­voluţia şi sabotajul. A urmat aşa-numita GPU (ulterior OGPU), prima agenţie de poliţie secretă (1923) a Uniunii Sovietice; administra, de asemenea, lagărele de muncă şi supraveghea colectivizarea forţată a fermelor ruseşti. Până în 1931 a avut la dispoziţie propria armată, iar spionii şi informatorii săi erau omniprezenţi. În 1934 a fost inclusă în NKVD, care organiza exterminări masive. În 1941, funcţiile care asigurau spionajul şi securitatea statală au fost unite în MGB. În 1954 a fost creat KGB. La apogeul său, a fost cea mai mare poliţie secretă şi organizaţie de spionaj din lume. A pierdut din putere sub Mihail Gorbaciov, mai ales după ce a condus o lovitură de stat eşuată (1991). A fost redenumită după destrămarea Uniunii Sovietice, iar funcţiile sale de securitate internă au fost separate de operaţiunile de spionaj şi contraspionaj.

hulub

Iulie 29, 2009

Denumire folosită pentru anumite specii de păsări din familia Columbidae. Denumirile porumbel şi hulub sunt echivalente şi se pot înlocui una cu cealaltă. Deşi termenul hulub se referă, în general, la reprezentanţi de talie mică şi cu coada mai lungă din această familie, există şi excepţii: porumbelul de stradă obişnuit, considerat tipic pentru păsările pe care le numim porumbei, este adesea numit hulub-de-stâncă. Denumirile comune ale acestor păsări nu reflectă neapărat înrudirea biologică exactă dintre ele.