Archive for the ‘calculator’ category

magistrală

Iunie 28, 2009

Dispozitiv de pe placa de bază a unui compu­ter, care furnizează o cale de acces între unitatea centrală şi componentele ataşate acesteia (tastatură, mouse, unitate de disc, placă video etc). Asemenea unui autobuz care se opreşte în staţiile prestabilite pentru a lăsa călătorii să urce sau să coboare, magistrala unui computer primeşte un semnal de la unitatea centrală şi îl transportă la com­ponenta potrivită (de ex., conţinutul unui dosar aflat pe RAM este trimis, prin intermediul magistralei, pe un disc, unde poate fi stocat permanent). Invers, semnalele de la componente sunt trimise înapoi către unitatea centrală. In reţea, magistrala furnizează calea de acces între diverse computere şi componentele ataşate.

Reclame

e-mail (electronic mail)

Aprilie 6, 2009


(poştă electronică) Mesaje şi alte informaţii schimbate între indivizi folosind computere dispuse într-o reţea. Un sistem de e-mail permite utilizatorilor de computere să transmită texte, informaţii grafice şi uneori sunete şi imagini animate către alţi utilizatori. Iniţial, s-a dezvoltat în cadrul marilor organizaţii care foloseau siste­mul de mesagerie internă ca modalitate de comunicare între angajaţi. Furnizarea masivă de adrese de e-mail pentru persoane de către furnizorii de servicii internet a dus la dezvoltarea e-mail-ului ca sistem de completare sau înlocuire a comunicării cu ajutorul scrisorilor.