Archive for the ‘carturari’ category

Ţamblac, Grigore

Aprilie 3, 2010

(1367-1419) Ierarh şi cărturar de origine bulgară, stabilit în Moldova. Trimis al patriarhului din Constantinopol la Suceava pentru a media în conflictul intern izbucnit ca urmare a numirii lui Iosif Muşat ca mitropolit al Moldovei (1401), va rămâne aici o perioadă de timp ca dascăl la Şcoala Domnească iar mai apoi ca egumen al mănăstirii Neamţ. în 1415 a fost desemnat mitropolit al Kievului. A fost un susţinător al apropierii de Biserica Romano-Catolică. I se atribuie câteva omilii în limba slavonă, o serie de cântece psaltice şi un panegiric în limba slavonă închinat martiriului Sf. loan cel Nou de la Suceava.

Reclame