Archive for the ‘cercetare’ category

laborator

iulie 11, 2011

Loc în care se desfăşoară activităţi de cercetare-dezvoltare şi se efectuează analize, spre deosebire de cele de teren sau din fabrică. Majoritatea laboratoare­lor se caracterizează prin uniformitatea controlată a con­diţiilor (temperatură şi umiditate constante, curăţenie). Laboratoarele moderne folosesc un număr mare de instru­mente şi proceduri pentru a studia, sistematiza sau cuan­tifica obiectele studiate. Printre procedeuri se numără de obicei prelevarea de mostre, pretratamentul şi tratamentul lor, măsurarea, calcularea şi prezentarea rezultatelor; fie­care etapă poate fi efectuată prin tehnici variind de la folosirea de către o persoană neasistată a unor instrumente simple, până la sisteme automate de analiză, stocare şi citire computerizată a datelor.

Reclame