Archive for the ‘clerici’ category

lachint

Aprilie 5, 2010

(aprox. 1300, /?/ – 1372, Curtea de Argeş, Ţara Românească) Cleric de origine greacă, întâiul mitropolit al Ţării Româneşti. În 1348 este pomenit în documente ca mitropolit de Vicina, fiind apoi ales să conducă noua Mitropolie a Ungrovlahiei, dependentă de Patriarhia Ecumenică de Constantinopol. Patriarhul de atunci al acesteia, Calist I, a recunoscut numirea în mai 1359.

Reclame

Alcuin

Aprilie 5, 2010

(732 d.Hr., în sau lângă York, Yorkshire, Anglia -09.05.804 d. Hr., Tours, Franţa) Poet, educator şi cleric anglo-latin. Ca şef al şcolii palatine înfiinţate de Carol cel Mare, el a introdus tradiţiile umanismului anglo-saxon în Europa de Vest şi a fost cărturarul cel mai de seamă al renaşterii învăţământului, cunoscută sub numele de Renaşterea carolingiană. A făcut reforme importante în liturghia romano-catolică şi a lăsat peste 300 de scrisori în latină, o sursă importantă pentru istoria timpului său. Deşi identificat, prin tradiţie, ca fiind autorul cărţilor caroline şi creatorul minusculelor carolingiene, astăzi este recunoscut că a avut un rol mai puţin important în crearea ambelor. A fost şi un important consilier politic şi un confident al lui Carol cel Mare.