Archive for the ‘economie’ category

alocare de resurse

Iulie 29, 2009

Distribuire a activelor productive, pentru diverse întrebuinţări. Chestiunea alocării resurselor apare atunci când societăţile caută să balanseze resursele limitate (capital, forţă de muncă, teren) în raport cu nevoile diverse şi adesea nelimitatele ale membrilor lor. Printre mecanismele de alocare a resurselor se numără sistemul preţurilor, în economiile de piaţă liberă, şi planificarea guvernamentală, în economiile dirijate de stat sau în sectoarele publice ale economiilor mixte. Scopul este întotdeauna alocarea de resurse astfel încât să se obţină randamentul maxim posibil dintr-o anumită combinaţie de resurse.

Reclame