Archive for the ‘filosofi’ category

Mencius

iulie 12, 2009

Menciusîn chineză Mengzi sau Meng-tzu născut Meng K’o (aprox. 372-289 î.Hr.)  Filozof chinez. Faptele şi învăţăturile lui sunt cuprinse în cartea Mencius, care tratează despre bunătatea înnăscută a omului, un subiect pe care confucianiştii îl dezbat fervent şi acum. Mencius lua drept adevăr axiomatic faptul că cele patru principii (si duan) – senti­mentele de compasiune, ruşine, curtoazia şi distingerea între bine şi rău – sunt inerente omului; iar principi­ile, corect cultivate, se pot dezvolta în cele patru virtuţi cardinale: ren (bunăvoinţa), echitate, bună-cuviinţă şi înţelepciune. Contribuţia sa la dezvoltarea confucianis­mului i-a adus titlul de „al doilea înţelept”.

Reclame