Archive for the ‘geografie’ category

Ubangi

Iulie 11, 2011

Râu în Africa centrală. Format la confluenţa din­tre Bomu şi Uele, la frontiera de N a statului Congo (Zair), curge spre V şi S, formând o parte a graniţei dintre Congo şi Republica Centrafricană, după care se varsă în fluviul Congo. Are o lungime de 1 126 km; împreună cu principa­lul său afluent, are dublul acestei lungimi.

Reclame

Okeechobee

Aprilie 7, 2010

Lac din regiunea central-sudică a Floridei. Este cel mai mare lac din S SUA şi al treilea mare lac aflat în întregime pe teritoriul ţării. Se scurge către mare prin regiunea mlăştinoasă Everglades. Rămăşiţă a mării preistorice Pamlico, numele său înseamnă „apă mare” în limba indienilor seminole. Aceştia populează şi astăzi malul NV al lacului.

Okavango

Aprilie 5, 2010

în angoleză Cubango Râu din zona central-sud-vestică a Africii. Este al patrulea râu ca lungime din regiune. Izvorăşte din centrul Angolei şi formează o parte din graniţa cu Namibia. Se varsă în mlaştina Okavango, o vastă zonă mlăştinoasă din N lacului Ngami, în N Botswanei, după ce parcurge un traseu de 1 600 km. Este navigabil doar pentru ambarcaţiuni mici, iar malurile sunt puţin populate. Musca-ţeţe este principala problemă cu care se confruntă locuitorii care trăiesc pe malurile lui. Rezervaţia Naturală Moremi din partea de NE a mlaştinii are floră şi faună bogate.

Mackenzie

Aprilie 5, 2010

Sistem hidrografic fluvial din Teritoriile de NV, Canada. Curge spre N de la Lacul Sclavilor, în Marea Beaufort din Oceanul Arctic. Bazinul, cu o suprafaţă de 1 805 200 kmp, este cel mai întins din Canada. Are o lun­gime de 1 650 km şi o lăţime de 1,5-3 km. Împreună cu râul Mackenzie, sursa de apă cea mai îndepărtată, sistemul măsoară o lungime totală de 4 241 km, fiind al doilea flu­viu ca lungime din America de Nord.  A fost descoperit de exploratorul Alexander Mackenzie (1789).

Mackenzie

Aprilie 3, 2010

Fost district administrativ, în Canada. Cu o suprafaţă de 1 366 199 kmp, cuprindea cea mai mare parte din porţiunea continentală nordică a Canadei, între Yukon şi districtul Keewatin, ca şi mare parte din valea râului Mackenzie, Lacul Urşilor şi Lacul Sclavilor. Creat în 1895, a fost administrat de la Edmonton; a existat până în 1979.

Olt

Decembrie 5, 2009

Râu în partea centrală şi de S a României, afluent pe stânga al fluviului Dunărea. Cel mai lung râu care îşi are cursul în întregime între graniţele ţării, 370 km, are un bazin hidrografic de 24 050 kmp. Izvorăşte din SE masivului Hăşmaşu Mare, direcţia de curgere se schimbă de mai multe ori, ajungând în depresiunea Făgăraş E-V, apoi traverseză Carpaţii Meridionali între Turnu Roşu şi Cozia, pe direcţia N-S şi primeşte ca afluent râul Lotru. Străbate apoi Podişul Getic şi Câmpia Română. Se varsă în Dunăre în apropiere de oraşul Turnu Măgurele. Este amenajat hidroenergetic (24 de hidrocentrale cu o putere totală instalată de 940 MW, cu 7 lacuri de acumulare).

Laconia

Decembrie 5, 2009

Golf în S Marii Ionice, pe coasta de S a Peloponesului, Grecia. Capul Maléa, care separă golful de Marea Egee, este temut de către marinari din cauza vânturilor înşelă­toare şi a coastei inabordabile. Principala apă care se varsă în golf este râul nenavigabil Evrótas.