Archive for the ‘fenomene meteorologice’ category

La Niña

Iulie 3, 2009

Corespondent ciclic al lui El Niño, constând într-o răcire a apelor de suprafaţă din Oceanul Pacific, de-a lun­gul coastei vestice a Americii de Sud. Deşi efectele locale asupra vremii şi climei sunt, în general, opuse celor asoci­ate cu El Niño, efectele sale globale pot fi mai complexe. Deseori, fenomenele La Niña le urmează pe cele El Niño, care se repetă la intervale neregulate de aprox. 5-10 ani.

Reclame