Archive for the ‘limbile globului’ category

turcice, limbile ~

aprilie 3, 2010

Familie care cuprinde peste 20 de limbi altaice vorbite de aproximativ 135 milioane de oameni pe o arie care se întinde din Balcani până în Siberia centrală. Prin tradiţie, se împarte în patru subgrupuri. Grupul de S, sau uighur, cuprinde limbile uighură, vorbită mai ales în Xinjiang, China şi uzbekă, vorbită în Uzbekistan, în alte republici din Asia Centrală şi în N Afghanistanului. Grupul de SV, sau oghuz, cuprinde limbile turcă, azerbaidjană (azeră), vorbită în Azerbaidjan şi în NV Iranului, tătară de Crimeea vorbită mai ales în Ucraina şi Uzbekistan; şi turkmenă, vorbită în Turkmenistan, în N Iranului şi N Afghanistanului. Grupul de NV, sau kipchak, include limbile kazahă, vorbită în Kazahstan, în alte republici din Asia Centrală şi în V Chinei şi Mongolia; kîrghîză, vorbită în Kîrgîzstan şi în alte republici din Asia; tătară, başkiră vorbită în Başkortostan şi zone învecinate din Rusia; kara-ceaevo-balkară şi kumîkă, vorbite în Daghestan; karaim, cu un grup restrâns de vorbitori în Lituania şi SV Ucrainei. Grupul de NE sau altaic cuprinde un grup de limbi şi dialecte vorbite în Siberia, la NE de râul Irtîş şi în părţi învecinate din Mongolia, ca Altai, Khakas, Shor şi Tuvan; şi iakută (sakha), în Iakutia şi în zone învecinate. Distinctă de alte limbi este ciuvaşa, întâlnită în Republica Ciuvaşia din Rusia şi în zone din jurul acesteia. Cele mai vechi atestări ale grupului turcie sunt reprezentate de un grup de inscripţii funerare din sec. VIII, din Mongolia de N, într-un alfabet specific, numit alfabetul runic sau runele turcice. Odată cu islamizarea a aproape tuturor popoarelor turcice de la SV de Irtîş, care a început în aprox. 900 d.Hr., limbile turcice au început să adopte alfabetul arab. Astăzi sunt folosite mai mult alfabetul latin şi alfabetul chirilic

Reclame

maghiară, limba ~

decembrie 5, 2009

Limbă fino-ugrică vorbită în Ungaria şi de o minoritate însemnată din Slovacia, Transilvania (România) şi N Serbiei. Maghiara are aproape 14,5 mili­oane de vorbitori în lumea întreagă – mai mulţi decât oricare dintre celelalte limbi uralice – inclusiv 400 000-500 000 în America de Nord. Cel mai vechi text în limba maghiară datează de la sfârşitul sec. XII. O tradiţie literară continuă începe din sec. XV. Deşi influenţată de limbile europene mai mult decât oricare altă limbă fino-ugrică, maghiara păstrează unele trăsături specific uralice, precum armonia vocalelor (simetria trăsăturilor, vocalele în silabe), un sis­tem complex de cazuri la substantive, exprimarea posesiei prin sufixe, o distincţie la conjugarea verbelor tranzitive în verbe cu complement direct şi cu complement indirect. Contactele cu limbile turcice, limbile iraniene şi cu limbile slave şi, mai recent, cu dialecte din N Germaniei şi cu latina au dus la apariţia multor împrumuturi în limba maghiară.