Archive for the ‘literatura’ category

aliteraţie

Iulie 25, 2009

Repetarea consoanelor în două sau mai multe cuvinte sau silabe care se succed. Un mijloc poetic frecvent folosit, împreună cu asonanţa (repetarea vocalelor accen­tuate în cuvinte cu consoane finale diferite) şi consonanţa (repetarea consoanelor finale sau mediale).

Reclame

alegorie

Aprilie 11, 2009

Lucrare artistică exprimată în scris, oral sau vizual care foloseşte personaje, obiecte şi acţiuni simbo­lice pentru a transmite adevăruri sau generalizări despre comportamente sau experienţe umane. Cuprinde forme cum ar fi fabula sau parabola. Personajele sunt adesea personificări ale unor concepte sau tipologii abstracte, iar acţiunea naraţiunii simbolizează, de obicei, o idee care nu este exprimată în mod explicit. Alegoria simbolică, în care personajele pot să aibă şi o identitate independentă faţă de mesajul pe care ele îl transmit, este frecvent folosită pen­tru a reprezenta situaţii politice şi istorice şi este gustată de multă vreme, ca un cadru pentru satiră. Lungul poem alegoric Regina Zânelor (The Faerie Queen), al lui Edmund Spenser, este un exemplu celebru.