Archive for the ‘matematica’ category

medie, mediană şi mod

Iulie 12, 2009

în matematică, cele trei metode principale care desemnează valoarea medie a unui şir de numere. Media aritmetică se calculează adunând numerele şi împărţind suma la numărul numerelor din şir. În acest fel se obţine de obicei o medie. Mediana este valoarea din mijloc a unui şir de numere ordonate crescător. Modul este valoarea întâlnită cel mai frecvent. Există alte tipuri de medii. O medie geometrică se determină prin înmulţirea tuturor valorilor unui şir şi apoi se calculează radicalul de ordinul egal cu numărul valorilor (de ex. rădăcina pătrată în cazul a două numere). Media geometrică este folosită în cazuri de creştere sau scădere exponenţială. În statistică, media unei variabile aleatorii reprezintă valoarea ei aşteptată – mai precis, media teore­tică aritmetică a rezultatelor unor încercări repetate.

Reclame