Archive for the ‘muzica’ category

gagaku

Aprilie 9, 2009

Muzică japoneză tradiţională de curte şi reli­gioasă. A pătruns din Coreea în sec. V d.Hr., iar în sec. VIII d.Hr. a fost recunoscută la curte. Deşi s-au păstrat puţine exemple anterioare sec. XII, o serie de compozi­ţii care datează de mai târziu continuă să fie cântate în cadrul ceremoniilor shintoiste. Gagaku foloseşte instru­mente precum flautul (ryuteki), flautul dublu din trestie (hichiriki), orga de suflat (sho), gongul (shoko), tobele şi instrumentele cu coarde, printre care se numără biwa (pipa) şi koto. Acest gen de muzică poate acompania dansul (bugaku) sau poate fi cântat independent (kangen); este clasificat fie ca togaku, aşa-numita muzică de stânga (care includea instrumente cinezeşti şi indiene), fie drept komagaku, adică muzică de dreapta (incluzând exemple coreene). (Termenii stânga şi dreapta provin din sistemul administrativ confucianist al perioadei Heian).

Reclame

a cappella

Februarie 28, 2009

(din italiană: „în biserică”), reprezentaţie muzicală polifonică (pe mai multe voci) a unor cîntăreţi fără acompaniament. La început termenul se referea la muzica corală bisericească, dar acum este folosit şi pentru muzica seculară de acest gen.

Stilul muzical a cappella s-a născut la sfîrşitul secolului al XV-lea în timpul compozitorului Josquin des Prez  şi a ajuns la maturitate un secol mai tîrziu prin muzica scrisă de compozitorul italian Giovanni Palestrina pentru Capela Sixtină. Pentru că nu s-au scris partituri separate pentru partea instrumentală multă vreme s-a crezut că  erau coruri ce cîntau fără acompaniament, dar acum sunt dovezi că  partiturile unor voci erau „dublate” de o orgă sau un alt instrument. În timpul secolului al XVII-lea muzica a cappella este înlocuită treptat de cantata, pentru care erau scrise partituri separate pentru partea vocală şi cea instrumentală.